PSA Peugot Citroën Trnava

00.JPG
Konštrukcia hľadiska
02.JPG
Počiatočné práce
03.JPG
Izolačný materiál
04.JPG
Izolácia
05.JPG
Zvukovopohltivý obklad
01.JPG
Skúška
07.JPG
Konštrukcia hľadiska
08.JPG
Naši pracovníci
09.JPG
Hľadisko
10.JPG
Inštalácia izolácie
11.JPG
Inštalácia izolácie
12.JPG
Inštalácia izolácie
13.JPG
Konštrukcia hľadiska
14.JPG
Konštrukcia hľadiska
15.JPG
Konštrukcia hľadiska
16.JPG
Konštrukcia pódia
18.JPG
Konštrukcia pódia
19.JPG
Pódium
22.JPG
Montáž sedadiel
20.JPG
Hľadisko
24.JPG
Montáž sedadiel
25.JPG
Montáž sedadiel
26.JPG
Montáž obkladu
27.JPG
Čistacie práce
28.JPG
Konferenčý stôl
29.JPG
Hľadisko
30.JPG
Hľadisko...
31.JPG
Hľadisko...
32.JPG
Hľadisko...
33.JPG
Hľadisko...
34.JPG
Audiovizuálna technika
35.JPG
Konferenčý pult
36.JPG
Hľadisko
37.JPG
Kompletná konferenčná
sála
38.JPG
Ovládacia miestnosť