O nás ...
         Cieľom našej firmy je poskytovanie montážnych prací v obore divadelných služieb.
Medzi naše hlavné prednosti patria schopnosti riešiť problémy akéhokoľvek charakteru v tejto oblasti počínajúc mechanickými zariadeniami javísk až po ich svetelné a zvukové vybavenie. K dispozícii je plne kvalifikovaný tím, ktorý pracuje v tejto oblasti už od roku 1985 a je pripravený plniť požiadavky presne podľa vaších predstáv.

         V priebehu existencie spoločnosti sme pôsobili jednak v rôznych oblastiach divadelných služieb ako tiež na rôznych miestach. Referencie, ktoré sú priebežne doplňované, obsahujú prehľad zákazníkov ktorým sme poskytli naše služby.
Poskytujeme ...
         Spoločnosť Divadelné služby s.r.o. sa venuje dodávke, montáži v rôznych oblastiach javiskovej techniky. Staráme sa o inštalácie profesionálneho rozhlasového, televízneho zariadenia a prístrojov pre záznam zvuku a obrazu ako tiez ozvučenie, osvetlenie a kulisy v nahrávacích a filmových štúdiach, konferenčných a divadelných sálach, kinosálach a pod.

         Medzi naše dalšie služby patrí napríklad návrh a montáž ocelových konštrukcií, ťahových zariadení, divadelných podláh,výkrytov, oblečenia a pod.